Ako vybrať ten správny tábor pre Vaše dieťa?

17.12.2018

Ako vybrať pre dieťa ten správny tábor !

Ako to urobiť, aby ste si z rôznorodej ponuky detských táborov a pobytov vybrali taký, ktorý najlepšie splní očakávanie dieťaťa a rodičov ?

Sú rodičia, ktorí sa dlho trápia nad výberom toho správneho tábora, hľadajú rozhodujú sa medzi rôznymi ponukami až nakoniec prezentujú dieťaťu vybraný tábor. Často je to tábor, ktorý nie celkom zodpovedá záujmom a povahe dieťaťa. Možno sa páči skôr rodičom ako dieťaťu. Je tomu tak predovšetkým pri výbere celkom prvého tábora. Avšak práve ten môže byť kľúčový a rozhodne o tom, či sa z dieťaťa stane táborové dieťa, alebo sa do takéhoto prostredia už nebude chcieť vrátiť, čo by však bola veľká škoda. Tábor preto treba vyberať veľmi obozretne a vždy v spolupráci s dieťaťom.

Ako to teda urobiť?

Závisí to od mnohých faktorov. Ideálne je vyberať prvý tábor v spolupráci s dieťaťom, zvážiť všetky záujmy dieťaťa, fyzickú kondíciu,prostredie, v ktorom sa Vaše dieťa cíti najlepšie.

Z mnohých ponúk vyberte 2-3, ktoré najviac vyhovujú predovšetkým dieťaťu a ďalej zvažujte všetky plusy a mínusy vybraných táborov.

Všímame si ďalej najdôležitejšie faktory dobrého tábora.

1.animátori a lektori

Dobrí animátori to je prvý a najdôležitejší bod na zozname dobrého tábora. Milí, srdeční, zodpovední a veselí so schopnosťou rozpoznať a snažiť sa vyriešiť akýkoľvek problém dieťaťa.

Práve dobrý animátor je základ príjemného pobytu a v konečnom dôsledku práve animátor je rozhodujúci v tom, či sa dieťa do tábora vráti. Dobrý animátor sa o dieťa zaujíma, snaží sa rozpoznať jeho záujmy a danosti, podľa toho riadi jeho aktivity počas pobytu.

Dieťa môže a malo by v sebe počas pobytu objaviť nové možnosti, získať vzťah k novým činnostiam. Dobrý animátor by mal u dieťaťa vzbudiť záujem o nové aktivity. Ak napríklad Vaše dieťa nemá vzťah k ručným prácam, dobrý animátor Vás prekvapí s informáciou o tom , že ho nemohli odtrhnúť z kreatívnej dielne.

Pre každého rodiča je dôležitá istota, že sa jeho dieťaťu venuje zodpovedný človek.

2.Program

Druhou najdôležitejšou vecou počas pobytu je program, teda to, čo sa bude diať počas niekoľkých dní pobytu. Ponuka je veľmi široká, s množstvom tematických táborov, preto je ideálne program prispôsobiť záujmom dieťaťa.

  1. Športové tábory - väčšina času je venovaná fyzickej aktivite. Takýto tábor môže byť zameraný všeobecne, alebo na konkrétny šport. Ak máte dieťa, ktoré sa venuje konkrétne jednému športu, možno by ste mohli porozmýšľať o tábore s iným športom. Bude to vhodný relax.V prípade všeobecného zamerania to bude pre dieťa taktiež veľkým prínosom.

  2. Vodné tábory- zamerané na vodné športy, alebo len pobyt pri vode. Vodné "kúpacie"tábory sú u deti veľmi obľúbené, zároveň vyžadujú veľké nároky na bezpečnosť detí, preto treba zvažovať v akom stredisku, či aquaparku sa tábory konajú a ako je zabezpečená bezpečnosť detí. Práve vo vodných táboroch dochádza k najčastejším úrazom.Ak však dieťa miluje vodu a strávilo by v nej hoci aj celý deň, netreba mu brániť. Každý organizátor urobí pre bezpečnosť detí aj nemožné.

  3. Zážitkové tábory - v týchto býva program veľmi rozmanitý.Je zameraný na šport, poznávanie nových miest, vecí a aktivít . Sú veľmi vhodné pre činorodé všestranne zamerané deti, ktoré radi poznávajú nové veci.

  4. Náučné, vedecké - spojenie edukácie a aktívnych činností. Tieto tábory sú vhodné pre deti, ktoré sa radi učia, ktoré radi prezentujú svoje vedomosti a schopnosti .V takýchto táboroch sa dieťa hravo učí, báda, skúma, často za výdatného pohybu v prírode.

  5. Tvorivé tábory - spájajú aktívny odpočinok s tvorivými činnosťami . I tu je množstvo možností, vďaka čomu si môžete vybrať charakter aj tému tvorenia. Patria sem tábory hudobné, tanečné, divadelné, filmové,fotografické a i.

  6. Počítačové, blogerské, vlogerské, youtuberské a i. - patria sem tábory spojené s tak v súčasnom období populárnym svetom hier a blogovania. Väčšina rodičov sa ale snaží, aby si dieťa oddýchlo práve od počítača. Samozrejme tieto tábory sú spojené aj s aktívnym odpočinkom, nehrozí teda, že by Vaše dieťa presedelo týždeň za počítačom.Na sprievodný program takýchto táborov sa vždy pre istotu opýtajte organizátora.

  7. Tematické tábory - vždy súvisia s jednou témou, napríklad ak je Vaše dieťa fanúšikom Hviezdnych vojen,či dinosaurov hľadajte tábor s takouto témou.Takéto dieťa vie potom ľahko rozpoznať, či má tábor kvalitný a pútavý program k tejto téme. O to náročnejšie to má organizátor.

  8. Iné- tiež existuje niekoľko zaujímavostí ako napr. tábor bez smartfónov, retro a agro tábory, tábory milovníkov zvierat , malý hospodár, kontaktné zoo tábory a i.

3.Miesto pobytu

V horách,pri mori, pri jazere, kdekoľvek. Pre dieťa to často nie je dôležité, ale samozrejme príjemné a zdravé prostredie je nevyhnutné, aby sa dieťa dobre cítilo. Ak sa napríklad koná športový tábor a stredisko nemá športoviská a ihriská, je to prinajmenšom podozrivé.

Lokalizácia, teda vzdialenosť od domu, teda čas dojazdu. Ak si dieťa vyberie tábor na druhom konci republiky pravdepodobne ho čaká dlhá cesta autom, či autobusom. Nie je na to nič zlé, už cesta autobusom je často zaujímavým zážitkom. Sú však deti, ktoré cestu autobusom,či autom znášajú zle, v takom prípade treba zvážiť možnosť oddychu bližšie.

4.Priateľstvá a početnosť detí v tábore

Existujú deti, ktorým neprekáža, že pôjdu do tábora samé. Sú však deti, ktoré svoju účasť podmieňujú tým, že pôjdu jedine so súrodencom, či kamarátom. Samozrejme, tento variant je pre dieťa ideálny, zvlášť keď ešte dieťa v tábore nebolo.

Nemenej dôležité sú počty detí v táboroch. Existujú masové tábory s veľkým počtom detí, často so širokou vekovou štruktúrou, napríklad deti od 5-18 rokov. Tieto tábory sú často anonymné, nie je tu priestor na zvýšenú pozornosť na jedno dieťa.Prejavy šikanovania sú vo veľkých táboroch omnoho častejšie ako v táboroch s malým počtom detí.Samozrejme nie je to pravidlom.Veľké medzinárodné tábory sú vhodné už pre ostrieľaných táborníkov a teenagerov.

Naproti tomu existujú malé komorné tábory s počtom detí 8-20,často rovnakej, alebo podobnej vekovej kategórie kde deti tvoria jeden ucelený kolektív. Prejavy šikanovania sú minimálne a dá sa im pekne predchádzať. Dieťaťu je venovaná vyššia miera pozornosti a starostlivosti. Menej početné tábory sú preto vhodné predovšetkým pre menšie deti, ev. pre deti, ktoré idú do tábora po prvý krát.

5.Stravovanie v tábore

Strava v tábore musí byť zabezpečená minimálne 5 x denne. V prípade, že je dieťa večer ešte hladné, je dobré aby malo možnosť druhej večere. Samozrejmosťou je pitný režim.

6. Deti so špeciálnymi potrebami

Sú rôzne situácie, kedy treba podrobne zvážiť výber tábora. Ak má dieťa špeciálnu diétu, alebo má vážnejší, alebo špecifický zdravotný problém, alebo dysfunkciu, neznamená to, že sa nemôže zúčastniť takéhoto pobytu.Je len potrebné včas upozorniť na takéto dieťa, nič nezamlčať a podrobne oboznámiť všetkých zúčastnených o takýchto špecifikách, či potrebách. Takto predídete mnohým problémom. Jedná sa predovšetkým o rôzne dysfunkcie, či špecifické poruchy správania, ktoré sú žiaľ často zo strany rodičov zamlčované. Ak má dieťa z rôznych dôvodov napr. výchovné problémy, určite budú zjavné aj počas pobytu. Preto je veľmi dôležité o nich vedieť a vopred sa pripraviť na takéto dieťa a počas pobytu mu venovať potrebnú starostlivosť a pozornosť.

Informujte sa preto vopred u organizátora, či je schopný a ochotný prijať dieťa s takýmito špecifickými potrebami.

Čo sa týka špecifických stravovacích potrieb, zabezpečenie stravovania detí s alergiou na lepok, či laktózu, diabetické dieťa a pod je už väčšinou štandardom, napriek tomu aj tu existujú špecifiká a rozdielnosti .Pred prihlásením dieťaťa na pobyt sa vždy informujte o možnosti stravovania. Existujú ďalšie špecifické potreby stravovania, ako napríklad antihistamínová diéta,s ktorou už organizátor môže mať problém.

Na záver jedna rada. Nebojte sa opýtať - na čokoľvek.

Želáme Vám šťastný výber toho správneho tábora pre vaše dieťa!