Zážitkové pobyty pre učiteľov

  Zážitkový pobyt nielen pre  učiteľov môže byť cennou príležitosťou na profesionálny rozvoj a osobný rast. Počas zážitkového pobytu majú učitelia možnosť vystúpiť zo svojej bežnej rutiny a ponoriť sa do nového prostredia, často s cieľom spoznať konkrétnu tému, alebo predmet. Pre učiteľov to môže byť skvelý spôsob, ako získať nové poznatky, nápady a perspektívy, ktoré môžu priniesť späť do svojich tried. 

Jedným z príkladov zážitkového pobytu pre učiteľov môžu byť aj naše potulky po nádhernom kúte našej domoviny. A keďže sme tu doma, dostanete sa s nami na miesta, kde by ste sa určite neocitli. V našom tíme sú lesníci, lesní pedagógovia, učitelia, zanietení folkloristi, krajinný ekológ, historik, jaskyniar, zoológ, či etnograf. Naše pobyty často zahŕňajú nielen bežné potulky a výlety, ale aj  hodnotné sprievodné aktivity a vzdelávacie exkurzie, prednášky, dokonca výučbové materiály, ktoré môžete využiť pri práci s deťmi. Počas našich pobytov chceme zabrnkať na všetky stránky Vašej osobnosti, čo Vám pomôže lepšie porozumieť sebe, svojmu okoliu, svojim študentom a tak načerpať veľa novej energie a možno aj naštartovať k novým životným cieľom.  

Tieto pobyty zvyčajne poskytujú učiteľom príležitosť učiť sa od kolegov, odborníkov vo svojom odbore, nadväzovať kontakty s pedagógmi z rôznych škôl,  zúčastňovať sa na zaujímavých praktických aktivitách a simuláciách. 

Bez ohľadu na konkrétnu formu môže byť zážitkový pobyt pre učiteľov neskutočne obohacujúcim zážitkom. Umožňuje im prehodnotiť  svoj názor, rozšíriť si obzory a získať nové zručnosti a vedomosti, ktoré môžu využiť v prospech seba a svojich študentov. 


To si želáme najviac. Váš akčný tím!