Skutočná škola v prírode

Naše programy

Špecializujeme sa predovšetkým na objavovanie Belianskych Tatier , vysokohorských biotopov a jeho obyvateľov, porozumeniu životu ihličnatých lesov a objavovanie histórie Belianskych Tatier. Chceme Vám porozprávať o našej krajine, odhaliť jej príbeh od nekonečných lesov po dnešné osídlenie. Ako žili ľudia v minulosti a teraz . Kam sa podeli víly a bogynky ?

Zrealizujeme program pre každú vekovú skupinu .Program je konzultovaný so  sprevádzajúcim pedagógom, upravený podľa požiadaviek, priebehu vyučovania a počtu dní a počasia.

Program je možné zamerať tak , aby obsiahol čo najviac ekologických tém, alebo je zameraný na jednu cieľovú tému ako napr. biologická rozmanitosť , ekologická rovnováha , krajinárske putovanie, ochrana prírody , triedenie odpadu .

Ak je škola zapojená do programu " Zelená škola " navrhujeme program v súvislosti s plnením aktivít prioritnej témy.

Naši lektori sú Vám k dispozícii v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách ,hlavný koordinátor celého programu je neustále s Vami a podľa Vašich požiadaviek pomáha s organizáciou denného režimu a dohliada na celkový priebeh pobytu. Maximálne sa prispôsobujeme Vašim požiadavkám a počasiu , zabezpečíme akýkoľvek výlet podľa výberu .na stránke sa pracuje......     

Príklad
Možnosti výletov do okolia / cenovú kalkuláciu Vám navrhneme /
Navštívte stránku www.ekolandia.sk

Špecializujeme sa predovšetkým na objavovanie Belianskych Tatier , vysokohorských biotopov a jeho obyvateľov , porozumeniu životu ihličnatých lesov a objavovanie histórie Belianskych Tatier. Chceme Vám porozprávať o našej krajine, odhaliť jej príbeh od nekonečných lesov po dnešné osídlenie. Ako žili ľudia v minulosti a teraz . Kam sa podeli víly a bogynky ?

Expedícia Belianske Tatry 

Príklad 

Pondelok

V dopoludnajších hodinách príchod do strediska ,ubytovanie detí , obed.

14.00-15.00

Pravidlá školáka v prírode

Čo nás čaká ?

Pracovný list dobrodruh

Organizačné pokyny

15.00-18.00

Odchod na lok. Strednica , pochod cca 30 min. , rozdelenie na dve skupiny

1.miesto kde sa nachádzame, história, Belianske Tatry, legenda o Havranovi a Vidle , negat. Cestovný ruch

2. horský sprievodca , vysokohorský biológ - prežitie v prírode, správanie sa vo vysokohorskom prostredí

19.00- 20.30  Horský sprievodca, záchranár

Utorok

8.30-9.00

Príprava na program 

9.00-13.00

Stredisko Sun Bachledova -Chodník korunami stromov s vyhliadkovou vežou a najdlhším suchým toboganom po prvýkrát na Slovensku v Bachledke. Informácie o miestnej prírode ponúkajú tri edukačné zastávky, zamerané na ohrozené druhy tunajších lesov, unikátnu faunu, ochranu prírody i následky ničivej sily počasia. Zážitok z prechádzky chodníkom spestrujú tri zábavno - adrenalínové stanovištia, ktoré vyskúšajú vašu odvahu a zručnosť. 

15.30-18.00

Lesná pedagogika  - zameranie život stromov , aktivity : kamarát medzi stromami , príbehy starých stromov

19.00-20.30 

 Medvede a ich život 

Streda 

8.30-9.00

Príprava na program

9.00-12.30

Náučná  túra Monkova dolina-Vtáčie Turne strednica , plnenie pracovného listu dobrodruh ,práca s mapou, zakladanie ohňa,budovanie úkrytu ,hľadanie pokladov v prírode -geocaching, Budovanie orlieho hniezda

15.00-18.00

Múzeum Ždiarsky dom +galéria  - goralská kultúra .Animačné pásmo -hudba , tanec , ľudový odev 

Nákup suvenírov

Večerný program podľa uváženia 

Štvrtok

8.30-13.00

Belianska jaskyňa v Tatranskej kotline  ,Bobrovisko na lesníckom náučnom chodníku Fľak  , život Bobra vodného

15.-18.00

Lesná pedagogika 

Vnímanie terénu ,pohyb v tme, aktivity : hľadanie pobytových znakov zveri ,snehová jama, farby Zeme

19.00 -21.00

Diskotéka ,vyhodnotenie ,rozdávanie certifikátov a ocenení 

Vlastivedná expedícia TRI HRADY

Poznávacia škola v prírode pre deti so zameraním na poznávanie hradov v regióne Tatry-Spiš-Pieniny. Poslaním školy je zábavnou formou učiť deti a mládež poznávať hrady na Slovensku , ich históriu a prírodné bohatstvo regiónu. Základným obsahom programu je návšteva troch hradov v troch regiónoch. Pomocou rozpletania hradných tajomstiev sa deti oboznámia z vybranými kultúrnymi a prírodnými zaujímavosťami jednotlivých regiónov.

Príklad


Lesná akadémia

Aktivít a výletov na výber je mnoho . Definitívny program zostavujeme po konzultácii s pedagógom.Podrobný program je konzultovaný s učiteľom a prispôsobený veku a záujmom žiakov. Súčasťou programu sú rôzne aktivity, výlety a stretnutia so zaujímavými ľuďmi. Aktivity a navrhované túry sú vhodné pre deti 1. aj 2. stupňa .

Naše a Vaše obľúbené témy:

 • História regiónu, ľudová architektúra a odev, fotografovanie v tradičnom goralskom odeve so sprievodnými aktivitami

 • Hľadanie pobytových znakov zveri

 • Meranie výšky stromu a poznávanie drevín

 • Príbeh kinder vajca

 • Téma vplyvu človeka na biologickú rovnováhu

 • Pastierske hry v prírode

 • Orientácia a práca s mapou

 • Medvede a ich život

 • Večer s horským vodcom

 • Triedenie odpadu

 • Javorova dolina

 • Vláčik Maguráčik

 • Bielovodská dolina

 • Belianska jaskyňa

 • Stredisko genofondu drevín Rakúske Lúky

 • Cestička vnemov

 • Duchovia prírody

 • Karpatské prízraky - Rys ostrovid

 • Ekologická stopa

 • Erik Baláž a jeho filmy

 • Jazda konským vozom

 • Sadenie stromčekov

 • Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Antošovský Vrch

 • Chodník v korunách stromov

Možnosti výletov do okolia / cenovú kalkuláciu Vám navrhneme /
 • AquaCity v Poprade

 • Belianska jaskyňa

 • Splav Dunajca na pltiach

 • Skalnaté pleso

 • Levoča

 • Spišský hrad

 • Horská bobová dráha Tatranská Lomnica

 • Letný tubing na Hrebienku

 • Turistika v Belianskych Tatrách a na Spisškú Maguru

 • Goralské múzeum

 • Múzeum Tatranského národného parku T.Lomnica

 • Múzeum Tatranského národného parku Zakopane

 • Zakopane - Poľsko

 • DINOLANDIA ZATOR Poľsko

 • Energy Park 2000

 • Kežmarok

 • Hrad Stará Ľubovňa

 • Podtatranské múzeum Poprad,Sp.Sobota

 • Geopark Gánovce ,Gánovský gejzír