Skutočná škola v prírode

Naše programy

Ekológia-Kreativita-Odbornosť

Zážitkami nabitý týždeň. 

Expedícia Belianske Tatry

V týchto programoch sa špecializujeme sa predovšetkým na objavovanie Belianskych Tatier, vysokohorských biotopov a jeho obyvateľov, porozumeniu životu ihličnatých lesov a objavovanie histórie Belianskych Tatier. Chceme Vám porozprávať o našej krajine, odhaliť jej príbeh od nekonečných lesov po dnešné osídlenie. Ukázať ako žili ľudia v minulosti a teraz, kam sa podeli víly a bogynky ?

V tomto programe kladieme dôraz na ekologický aspekt. Program je možné zamerať tak, aby obsiahol čo najviac ekologických tém, alebo je zameraný na jednu cieľovú tému ako napr. biologická rozmanitosť, ekologická rovnováha, krajinárske putovanie, ochrana prírody, vodstvo, či triedenie odpadu.

Ak je škola zapojená do programu " Zelená škola " navrhujeme program v súvislosti s plnením aktivít prioritnej témy.


Expedícia Belianske Tatry  I
  158 eur /pobyt /žiak 
základný modul zahŕňa program len v popoludnajších hodinách, alebo dopoludnajších hodinách /podľa výberu/ od 15.00 do 18.00 + 3 x večerný program 

Popis programu :

1.deň

Príchod do Ždiaru v dopoludňajších hodinách. Obed a ubytovanie. O 15.00 začiatok programu. Pravidlá školy v prírode, oboznámenie sa s programom. Úlohy z pracovného listu dobrodruh. O 15.00 odchod na lokalitu Strednica kde sa zoznámime s prostredím, históriou Ždiaru a Belianskych Tatier. Po večeri prídu na rad Goralské rozprávky, či prednáška horského sprievodcu.

2.deň

 Po obednom oddychu sa zoznámime s lesnou pedagogikou. S lesným pedagógom sa hravým spôsobom zoznámime so životom stromov a ekológiou lesa Belianskych Tatier. Pokračuje plnenie úloh z pracovného listu dobrodruh. Kedže naše lesy sú plné medveďov, večer sa naučíme niečo o týchto vzácnych zvieratách a to, ako sa máme správať pri stretnutí s týmto kráľom tatranských lesov.

3. deň

Tretí deň pokračujeme  návštevou Ždiarskeho domu, kde sa zoznámime s kultúrou a životom goralov. Zaspievame si,  zatancujeme a vyskúšame časť goralského kroja. Po návrate nás čakajú goralské športové hry, alebo tvorivé dielne. Večer máte len pre seba.

4.deň

 Štvrté popoludnie začneme návštevou Belianskej jaskyne. Zoznámime sa s hlbinami Belianskych Tatier a históriou jaskyniarstva v Belianskych Tatrách. V Tatranskej Kotline ešte navštívime vzácneho obyvateľa, Bobra európskeho. Deň ukončíme rozlúčkovou diskotékou a slávnostným odvozdaním certifikátov.

 5.deň

Po raňajkách odchod v dopoludnajších hodinách.

Cena zahŕňa ubytovanie, 5x denne strava, pitný režim, šatku Ekolandie, služby sprievodcov a lektorov, vstupy, dopravu k výletom, pracovný materiál, na každých 10 detí 1 pg. dozor zdarma.


Expedícia Belianske Tatry II
165 eur /pobyt /žiak 
program v dopoludnajších aj v popoludnajších hodinách

Popis programu : 

1.deň

Príchod do Ždiaru v dopoludňajších hodinách. Obed a ubytovanie. O 14.30 začiatok programu. Pravidlá školy v prírode, oboznámenie sa s programom. Úlohy z pracovného listu dobrodruh. O 15.00 odchod na lokalitu Strednica kde sa zoznámime s prostredím, históriou Ždiaru a Belianskych Tatier. Po večeri prídu na rad Goralské rozprávky, či prednáška horského sprievodcu.

2.deň

Po raňajkách nás čaká nenáročná túra s prvkami hľadania pokladu . Monkova dolina - Vtáčie Turne - Príslop. Sprevádzať nás bude horský sprievodca. Po obedňajšom oddychu sa zoznámime s lesnou pedagogikou. S lesným pedagógom sa hravým spôsobom zoznámime so životom stromov a ekológiou lesa Belianskych Tatier. Kedže naše lesy sú plné medveďov, večer sa naučíme niečo o týchto vzácnych zvieratách a to ako sa máme správať pri stretnutí s medveďom.

3. deň

Tretí deň začneme návštevou Belianskej jaskyne. Zoznámime sa s hlbinami Belianskych Tatier a históriou jaskyniarstva v Belianskych Tatrách. V Tatranskej Kotline ešte navštívime vzácneho obyvateľa,  Bobra európskeho. Po dobrom obede a oddychu navštívime múzeum Ždiarsky dom, kde sa zoznámime so životom obyvateľov hôr - goralov a ich zaujímavou kultúrou. Príde čas aj na nákupy suvenírov.

4.deň

Najkrajším kútom Belianskych Tatier je Tatranská Javorina a jej zaujímavá história. Navštívime Javorovu dolinu s geologickou expozíciou a budeme hľadať poklad - po stopách kniežaťa Hohenlohe. Poobedie ukončíme opekačkou v Tatranskej Javorine. Po neskorom obede /okolo 15.00/ si užijeme zaslúžený oddych a budeme sa pripravovať na večernú rozlúčkovú party.

5.deň 

Po raňajkách odchod v dopoludňajších hodinách.

Cena zahŕňa ubytovanie, 5 x denne strava, pitný režim, šatku Ekolandie, služby sprievodcov a lektorov, vstupy, dopravu k výletom, pracovný materiál, na každých 10 detí 1 pg. dozor zdarma.

Malí pútnici po krajine

169 eur /pobyt /žiak

program v dopoludnajších aj v popoludnajších hodinách

 Tento program je zameraný na zdravý pohyb v prírode, poznávanie zákutí prírody Belianskych Tatier. Pomocou odborníkov sa pripravíme na všetko, čo sa v prírode môže stať a ako sa má správať správny turista. Naučíme sa ako poznávať a vnímať krajinu okolo nás, nechať ju rozprávať jej príbeh. Dostaneme sa do najkrajších kútov tunajšej prírody. 


Program

1.deň 

Príchod do Ždiaru v dopoludnajších hodinách. Obed a ubytovanie. O 14.00 začiatok programu. Pravidlá školy v prírode, oboznámenie sa s programom. Úlohy z pracovného listu "Pútnik po krajine". O 15.00 odchod na lokalitu Strednica kde sa zoznámime s prostredím, históriou Ždiaru a Belianskych Tatier. Horský sprievodca nás naučí ako sa správať v prírode, ako prežiť búrku, čo všetko obsahuje batoh pútnika a turistu a i. Po večeri nás čaká prednáška medzinárodného horského sprievodcu a záchranára.

2.deň

Po raňajkách sa pripravíme na prvú nenáročnú túru, ktorú si spestríme hľadaním  pokladu. Na trase Monkova dolina-Ptošovské Turne -Príslop sa zoznámime sa zo základmi celosvetovej hry geocaching a budeme plniť prvé úlohy z pracovného listu " Pútnik po krajine ". Po neskoršom obede a oddychu sa vrhneme na poznávanie bylín Belianskych Tatier. Pomocou projektov sa naučíme niečo o sile ktorú ukrýva príroda. Turista sa najviac obáva stretnutia s medveďom, preto sa počas večerného programu naučíme ako sa správať počas stretnutia s týmto kráľom tatranských lesov.

3.deň

Po raňajkách náš čaká druhá túra, na konci ktorej sa budeme môcť pokochať tunajšou prírodou z vtáčej perspektívy a to z Chodníka v korunách stromov. Na chodník sa dostaneme nenáročnou túrou po hrebeni Spišskej Magury. Naspäť už pre nás príde autobus. Večer ťa čaká už len pyžamová párty a kino večer.

4. deň

Už si iste unavený, ale nemôžeme vynechať krásnu Javorovu dolinu s bobroviskom a Kamzíčou jaskyňou, ale čo je najdôležitejšie... po stopách kniežaťa Hohenlohe budeme hľadať ukrytý poklad. 

Úžasný pobyt v prírode zakončíme rozlúčkovou diskotékou a rozdávaním certifikátov.

5.deň

Po raňajkách balenie a odchod v dopoludnajších hodinách .

Tri hrady, vlastivedná historická expedícia

Tatry-Spiš-Pieniny

179 eur/pobyt/žiak/ cena platí pri počte detí min. 40/

Tento program je zameraný na poznávanie histórie oblasti, našich vzácnych hradov, stredovekých pamiatok Spiša a Pienin .Týmto programom budú deti taktiež sprevádzané  rôznymi odborníkmi z odvetví ako je napríklad odborník na históriu, sprievodca po hradoch, či etnograf. Všetci títo odborníci dokážu poskytnúť deťom   mnoho poznatkov, ktoré dieťa nadobudne prevažne vlastnou aktivitou a zábavným  poznávaním. Vlastivedná expedícia je doplnená o množstvo sprievodných aktivít a prednášok počas celého pobytu. Samozrejme ani tu nebude chýbať ekologický aspekt.

Program :

1.deň  

Príchod do strediska v dopoludnajších hodinách . Obed a vybalenie sa . Organizačné pokyny. Pravidlá školáka v prírode. Oboznámenie sa s tým, čo nás čaká. Začíname s programom od 14.00 návštevou múzea Ždiarsky dom, kde sa zoznámime s históriou Ždiaru a Belianskych Tatier a goralov. Tematicky sa budeme venovať hlavne zaujímavostiam dávnych vekov, hľadačom pokladov. Vo večernom programe sa zoznámime s historicky zaujímavou oblasťou Tatier - Spiša a Pienin  a pripravíme sa na to, čo nás čaká počas týždňa. Rozdanie hradných denníkov.

2.deň 

Našu stredovekú púť začneme návštevou hradu Stará Ľubovňa. Sprievodca nás prevedie bohatou  históriou hradu a možno budeme mať šťastie aj na sokoliarov. Navštívime tiež skanzen ľudovej architektúry Spiša a stredoveký tábor pod hradom  s množstvom atrakcií. Po obede a oddychu bude trochu času na vyplňovanie pracovných listov. Večer nás čaká pyžamová párty a kinofilm Dračie srdce, ktorý sa natáčal na Spišskom hrade. 

3. deň

Tretí deň sa budeme zoznamovať s históriou Kežmarku a Kežmarského hradu. Na spiatočnej ceste sa zastavíme na malý piknik v záhrade Kaštieľa Strážky. Poobede sa vrátime k poznávaniu Ždiaru a Belianskych Tatier. Nenáročnou prechádzkou sa dostaneme na lokalitu Strednica, kde si okrem poznávania zaujímavých legiend zahráme pár zábavných hier. Večer môžete stráviť podľa svojich predstáv.

4.deň

Tento deň budeme venovať poznávaniu unikátnej oblasti Spiša. Navštívime Spišský hrad, kde sa zapojíme do animačného programu Hradohranie Navštívime Spišskú Kapitulu a prejdeme krásnou trasou Spišského Jeruzalema. Po neskorom obede bude ešte trochu času na tvorivé dielne a dokončenie pracovných denníkov. Večer sa zabavíme pri záverečnej párty a rozdávaní certifikátov.

5.deň

Po raňajkách balenie a odchod v dopoludnajších hodinách.

Cena zahŕňa ubytovanie, 5x denne strava, pitný režim, šatku Ekolandie, služby sprievodcov a lektorov, vstupy, dopravu k výletom, pracovný materiál, na každých 10 detí 1 pg. dozor zdarma. 


Lesná akadémia 

Program zameraný na lesnú pedagogiku a ekológiu lesa a vodných tokov.

169 eur /pobyt/žiak

Lesom sa preháňa jemný vetrík, šantí v korunách stromov a prehrieva sa v lúčoch presvitajúceho slnka. Čarovné okamihy prírody v zelenom šate.

Pozývame Ťa prežiť lesný príbeh. Zasvätíme Ťa do tajov lesa, do ktorého sa odvážia len skúsení a nebojácni, ktorí sa neboja pocitu, že sa stratia za prvým stromom...

Poď s nami na potulky lesom a získaj chuť na spoznávanie našej krásnej čarom a legendami opradenej prírody. Zoznámime sa s tajným životom stromov a spoznáme život vzácnych lesných zvierat.

Program  lesnej akadémie je doplnený o prírodovedecký a ekologický aspekt a to ho robí cenným. Pre všetky deti, ktoré sa nielen hrajú, ale aj radi poznávajú všetko okolo nás. Les volá ! 

Ste na správnom mieste plnom tatranských lesov a mýtických bytostí. Les učí, les lieči, les daruje množstvo energie.

Expedícia Vysoké Tatry Program zameraný na poznávanie Vysokých Tatier 

/Tatranská Lomnica, Tatranský Smokovec, Popradské Pleso/

program prebieha len v doobednajších, alebo poobednajších hodinách /podľa počasia a výberu /

189 eur /žiak/pobyt 


Program je zameraný na poznávanie oblasti Vysokých Tatier, históriu Tatranských osád, históriu Horskej záchrannej služby, lanoviek ,lyžovania,  jaskyniarstva a Tatranského národného parku. Program je plný pohybu, ale aj príbehov a osudov ľudí, ktorí s láskou pracovali v tejto oblasti .Zoznámime sa so zásadami pohybu na turistických chodníkoch, ekologickými a environmentálnymi problémami tejto oblasti a s tým čo trápi tatranské lesy.

Program :

1.deň 

Príchod v dopoludnajších hodinách . Ubytovanie , obed. Od 14.00 príprava na program , pravidlá školáka v prírode , čo nás čaká. 

Začneme poznávaním lesov v prvej časti Vysokých Tatier a to na náučnom lesníckom chodníku Fľak v Tatranskej Kotline. Na Ceste slobody z Tatranskej Kotliny do Tatranskej Lomnice situovaný lesnícky náučný chodník Fľak s dĺžkou 2 800 m.Dozvieme sa  históriu tunajších lesov a lesníckych technických pamiatok, niečo o živote zvierat v týchto lesoch. Po ceste sa dozvieme niečo o živote bobra a navštívime tiež strom života a stredisko genofondu lesných drevín .

Večer nás navštívi horský sprievodca a záchranár , ktorý nás oboznámi s prácou záchranára vo Vysokých Tatrách.

2.deň

Po raňajkách sa pripravíme na program, ktorý nás počas dňa čaká. Po obede navštívime Tatranskú Lomnicu a navštívime miesta, ktoré nás naučia mnoho zaujímavého o tejto oblasti. Začneme návštevou náučného chodníka Pramenisko - jediného lužného lesa na území Vysokých Tatier. V múzeu Tatranského národného parku sa zoznámime s flórou, faunou  históriou tejto oblasti. V kine Tatranského národného parku si pozrieme film o "Hovoriacich spáčoch " a o histórii lyžovania a lyží sa dozvieme ničo v múzeu lyžovania .

Večer si pozrieme príbeh jednej lanovky . Visutú lanovku na Lomnický Štít začali stavať v roku 1936. V čase svojho vzniku bola svetový unikát .Príbeh lanovky je spojený s osudmi a láskou ľudí, ktorí na nej pracovali .

3.deň 

Po raňajkách sa opäť pripravíme na program. V tento deň nás čaká návšteva Starého Smokovca .

Najprv sa lanovkou vyvezieme na obľúbený Hrebienok, aby sme sa zoznámili s najnavštevovanejšou oblasťou Tatier. Po nenáročnej túre si oddýchneme v Švajčiarskom dome, kde si pozrieme zaujímavú prednášku o histórii nosičov v Tatrách. A aby sme sa trošku zabavili, navštívime Tricklandiu plnú optických klamov.

Večer máte len pre seba.

4. deň 

Po raňajkách nás čaká nenáročná túra na Popradské Pleso . Po ceste sa dozvieme mnoho zaujímavých informácií a budeme sa venovať aj histórii horolezectva vo Vysokých Tatrách a navštívime pamätný cintorín na Popradskom Plese.

Po príchode bude ešte trochu času na dokončenie pracovných zošitov a prípravu na večernú rozlúčkovú diskotéku.

5.deň 

Po raňajkách balenie a odchod v dopoludnajších hodinách .

Cena zahŕňa ubytovanie, 5x denne strava, pitný režim, šatku Ekolandie, služby sprievodcov a lektorov, vstupy, dopravu k výletom, pracovný materiál, na každých 10 detí 1 pg. dozor zdarma.  


Aktivity a programy  výletov je možné kombinovať. Cenovú kalkuláciu Vám navrhneme.

Možnosti výletov do okolia / cenovú kalkuláciu Vám navrhneme /

 • AquaCity v Poprade

 • Belianska jaskyňa

 • Splav Dunajca na pltiach

 • Skalnaté pleso

 • Levoča

 • Spišský hrad

 • Horská bobová dráha Tatranská Lomnica

 • Letný tubing na Hrebienku

 • Turistika v Belianskych Tatrách a na Spisškú Maguru

 • Goralské múzeum

 • Múzeum Tatranského národného parku

 • Zakopané - Poľsko

 • DINOLANDIA ZATOR Poľsko

a i.