Dieťa po prvý krát v tábore

17.12.2018

Prvý krát v detskom tábore

Poznáte ten pocit, keď neviete ako sa máte rozhodnúť.

Na jednej strane vidíte ako sa Vaše dieťa snaží o samostatnosť, má chuť poznávať nové veci, na druhej strane je to predsa vaše malé dieťatko, ktoré ešte potrebuje byť neustále s Vami.

Čo keď to nezvládne, čo keď bude smutné , bude večer plakať , čo keď nebude jesť,určite si ani zuby neumyje, všetko stratí a peniaze minie hneď prvý deň ....

Chceme Vás presvedčiť, že to môže byť celkom inak

Celý čas váhate, avšak nedostanete odpoveď, kým Vaše dieťa nepôjde a nevyskúša to.

Našim najmladším dieťaťom bolo 5 ročné dieťa, ak nepočítame niekoľkomesačných účastníkov v rodinných táboroch.

Animátori, ktorí sa zúčastňujú na našich táboroch dobre poznajú potreby malých detí, vedia , že takéto deti môžu mať problém so samostatným umývaním, obliekaním, jedením, či samostatným zbalením sa na výlet /medzi nami, tento problém majú všetky deti, nie len tie najmenšie/. Kladieme preto na tieto činnosti veľký doraz a pomáhame im v učení sa samostatnosti.

Čo v prípade, že je dieťaťu smutno za rodičmi ? Poslať ho hneď domov ?

Každý malý účastník tábora má právo na smútok za rodičmi. Odoslanie dieťaťa domov, je to poslednou možnosťou.Naši animátori sú školení na zvládnutie žiaľu u malých detí, poznajú rôzne metódy a finty ako odvrátiť pozornosť od smútku v každej situácii.

Samozrejme existujú výnimočné, ojedinelé prípady, kedy je žiaľ dieťaťa taký silný, že spôsobuje psychosomatické ťažkosti a nie je možné žiadnymi metódami docieliť zmiernenie žiaľu. V takýchto prípadoch je na mieste odoslať dieťa domov. Ja som sa s takýmto prípadom počas rokov stretla len jeden krát.

V mnohých táboroch mne ako matke dieťaťa,ktoré sa v tábore ocitlo prvý krát chýbala možnosť telefonického kontaktu kedykoľvek počas dňa i noci. Chápeme veľké obavy rodičov, keď sú po prvý krát odlúčený od dieťaťa. Rodič má možnosť kontaktovať sa priamo s vedúcim, ktorý má na starosť jeho dieťa.

Každý rodič pred pobytom vypĺňa kartu účastníka pobytu kde okrem informácií o zdravotnom stave , špecifických potrebách stravovania, alergiách a pod. môže vyplniť aj pre nás veľmi cenné informácie ako napríklad jeho dennú rutinu, zvyklosti, čo má rád a čo nie, čo ho dokáže upokojiť, ako reaguje v rôznych situáciách a iné. Animátor sa musí oboznámiť s týmito informáciami a podľa toho prispôsobiť svoje správanie k dieťaťu. Sme radi, ak nás rodič aj počas pobytu mailom, alebo telefonicky oboznamuje s doplňujúcimi informáciami.Tieto slúžia na to, aby sme mohli lepšie pochopiť správanie a potreby dieťaťa a taktiež uľahčujú prácu animátorom a lektorom.

Na základe takýchto informácií potom už s predstihom selektujeme deti s podobnými záujmami a takto ich členíme do skupín.

Vieme, že malé deti majú ešte nízku koncentráciu, preto je veľmi dôležitý pestrý a vyvážený program . O to sa po celú dobu snažíme. A ak Vás to zaujíma máte možnosť každý deň na našej stránke od 9.00 zistiť, čo Vaše dieťa robilo v predchádzajúci deň.


Iste, počas pobytu sa môžu prihodiť rôzne neočakávané situácie, ale sme plne pripravení ich riešiť a snažiť sa o to, aby Vaše dieťa prišlo z pobytu silnejšie, samostatnejšie a plné nových vedomostí a zážitkov.