Dieťa prvý krát v tábore.

06.03.2023

Pre rodičov, ktorí sa rozhodujú pre letný tábor pre svoje deti, je to veľké rozhodnutie a zároveň veľká zodpovednosť. Preto je dôležité, vybrať tábor, kde sa bude dieťa cítiť bezpečne. To ako sa bude dieťa cítiť v jeho prvom tábore bude iste dôležité pre aký tábor sa dieťa rozhodne budúci rok a či vôbec. Keďže táborová skupina detí môže byť veľmi rôznorodá a nedá sa vopred predvídať zloženie a vlastnosti detí, je veľmi dôležité, aby boli v letnom tábor dôkladne vyškolení a zdatní vedúci. Ideálne je, aby bol tábor  navrhnutý tak, aby bol pre dieťa zážitkom na celý život. Pobyt v krásnom prírodnom  prostredí  Belianskych Tatier a kvalitné ubytovanie s rozmanitou a chutnou stravou preto osloví určite aj tých menších, či náročnejších. V dobrom tábore sa deti nebudú len dobre zabávať, ale sa aj  učiť a a rozvíjať. Toto je hlavná myšlienka našich pobytov. Tábory sú určené pre malé skupiny detí s maximálnym počtom 25 účastníkov, čo zabezpečuje o to väčšiu starostlivosť a individuálny prístup ku každému dieťaťu. Vedúci a inštruktori môžu venovať pozornosť jednotlivým deťom a zapojiť ich do rôznych aktivít a programov na mieru, ktoré zohľadňujú ich schopnosti, záujmy a potreby. Týmto spôsobom sa deti cítia bezpečne a podporuje sa ich rozvoj v rámci skupiny, čím sa zabezpečuje kvalitný a plnohodnotný pobyt v tábore.

Ak hľadáte pre Vaše deti kvalitný letný táborový zážitok, tak Vás srdečne pozývame k nám.